N-Type Series

Tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao

Hệ số Bifacial tốt hơn

Hệ số bifacial

Năng lượng thu được

 Module hai mặt Loại-N sản xuất năng lượng nhiều hơn 2.52% lần so với module hai mặt Loại-P chủ yếu vì hệ số Bi-facial cao hơn (89% vs 72%)

Lộ trình công nghệ - hiệu suất tế bào N-type

JinkoSolar có Tế bào đơn N-Type được xác minh ở mức kỷ lục với hiệu suất chuyển đổi 24,90% 

Những dòng sản phẩm của N-Type

Tiger N-type 66HC đơn chiều

 • 415W
 • 9BB
 • Hiệu suất: 21.74%
 • Năm đầu tiên: 1%
 • Năm thứ 2-30: 0.4%

Tiger N-type 66HC đen hoàn toàn

 • 405W
 • 9BB
 • Hiệu suất: 21.22%
 • Năm đầu tiên: 1%
 • Năm thứ 2-30: 0.4%

Tiger N-type 78HC một mặt

 • 485W
 • 9BB
 • Hiệu suất: 21.6%
 • Năm đầu tiên: 1%
 • Năm thứ 2-30: 0.4%

Tiger N-type 78HC hai mặt

 • 475W
 • 9BB
 • Hiệu suất: 20.87%
 • Năm đầu tiên: 1%
 • Năm thứ 2-30: 0.4%

Ưu điểm của tấm pin N-Type

Tối đa hóa sản lượng điện

 • Công suất cực cao lên đến 475Wp, Hiệu suất cực cao lên đến 21.16%
 • Sản lượng điện cao hơn 2.52% so với Loại-P (hai chiều)
 • Hiệu suất mặt sau tốt hơn do có hệ số Bifacial cao hơn (85%)
 • Nhiệt độ vận hành thấp hơn và Hệ số nhiệt độ tốt hơn –0.34%

Năng suất điện năng cao hơn

 •  30 năm bảo hành cho công suất điện năng tuyến tính tăng thêm
 • Xuống cấp -1.00% năm đầu tiên -0.4% hàng năm
 • Bảo hành sản phẩm 15 năm cho backsheet trắng, 25 năm cho backsheet đen

Các đặc điểm được cải thiện

 •  Thiết kế module đen hoàn toàn
 • Hiệu suất Suy giảm cảm ứng ánh sáng (LID) cực thấp
 • Hiệu suất cao trong môi trường ánh sáng yếu.

Các ứng dụng chính của N-Type

Pin năng lượng mặt trời Jinko N-type phù hợp cho thị trường phân phối vì hiệu suất cao hơn và sản lượng điện cao hơn.