Jinko Tiger Pro thiết kế để tương thích với lựa chọn cáp tốt nhất

Các tấm pin năng lượng hiệu quả cao của Tiger Pro đã được lựa chọn cho một số dự án ngày càng tăng trên toàn cầu, chứng minh rằng những lợi ích mang lại về độ ổn định của hệ thống và hiệu quả chi phí đã được khách hàng của hãng công nhận. Ngoài việc lựa chọn tấm pin tốt nhất khi thiết kế nhà máy điện PV, dây cáp điện cũng là một thành phần không thể thiếu và lựa chọn cáp là một bước quan trọng để đạt được LCOE thấp hơn. Vì lý do này, các yếu tố sau đây cần được đặc biệt xem xét khi chọn cáp:

  • Cáp phải có thể vượt qua dòng điện hoạt động và dòng điện ngắn mạch một cách an toàn.
  • Cáp phải có kích thước phù hợp để đảm bảo rằng tổn thất tạo ra nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được và sự cân bằng kinh tế nhất giữa chi phí vốn và chi phí vận hành (tổn thất) được duy trì theo công thức tính LCOE.
  • Cáp phải có kích thước phù hợp để tránh sụt áp ngoài giới hạn luật định và hiệu suất của thiết bị đầu cuối.

Bảng 1. So sánh dòng điện của các tấm pin khác nhau:

Tiger Pro 72p Kích thước lớn hơn Mô-đun 55p Kích thước lớn hơn Mô-đun 60p
Isc 13,94 A 18,47 A 18,57 A

Dòng điện của tấm pin có liên quan chặt chẽ đến công suất hệ thống. Theo công thức dưới đây, khi dòng hoạt động của tấm pin tăng, tổn hao cáp ở phía bên trái của phương trình (sụt áp của dây cáp) cũng sẽ tăng, ảnh hưởng đến sản lượng điện của hệ thống và giảm lợi ích kinh tế. Trong Bảng 2, cùng một loại cáp được chọn với mục đích so sánh độ suy hao cáp của pin mặt trời JinkoSolar Tiger Pro với các mô-đun có kích thước lớn hơn khác trong các điều kiện thiết kế hệ thống khác nhau.

Bảng 2. So sánh suy hao cáp trong các thiết kế hệ thống khác nhau (Lựa chọn cáp giống nhau:PV1-F 4mm2)

Jinko Tiger Pro thiết kế để tương thích với lựa chọn cáp tốt nhất

Loại Hệ thống Module Tổng suy hao cáp của mảng vuông
Hệ thống chuỗi Tiger Pro 72p
Kích thước lớn hơn Mô-đun 55p +9.70%
Kích thước lớn hơn Mô-đun 60p +13,43%
Hệ thống tập trung Tiger Pro 72p
Kích thước lớn hơn Mô-đun 55p +19.17%
Kích thước lớn hơn Mô-đun 60p +19.67%

Như thể hiện trong Bảng 2, theo dữ liệu dựa trên pin JinkoSolar Tiger Pro 72P, tổng tổn hao cáp của các mô-đun kích thước lớn hơn trong mảng PV lớn hơn ít nhất 9% trong cả hai loại hệ thống.

Để giảm suy hao cáp, các tấm pin kích thước lớn hơn cần phải tăng diện tích mặt cắt ngang của cáp hơn nữa. Như thể hiện trong Bảng 3, các loại cáp được chọn tương ứng (4mm2 và 6mm2) cho các tấm pin Jinko Tiger Pro và các mô-đun kích thước lớn để giữ cho mức suy hao ở cùng một mức. Dựa trên điều này, tổng giá cáp trên mỗi watt cho các mô-đun khác nhau với các thiết kế hệ thống khác nhau được so sánh.

Loại Hệ thống Module Tổng giá cáp trên mỗi Watt
Hệ thống chuỗi Tiger Pro 72p
Kích thước lớn hơn Mô-đun 55p +4.62%
Kích thước lớn hơn Mô-đun 60p +11.55%
Hệ thống tập trung Tiger Pro 72p
Kích thước lớn hơn Mô-đun 55p +1.04%
Kích thước lớn hơn Mô-đun 60p +6.00%

Bảng 3 cho thấy rằng, với cùng một tổn hao cáp, tổng giá cáp trên mỗi watt cho các tấm pin kích thước lớn hơn cao hơn so với các tấm pin Tiger Pro 72P trong cả hai loại hệ thống. Đối với hệ thống chuỗi nói riêng, chi phí cáp chiếm tỷ trọng lớn trong đầu tư tổng thể, điều này sẽ trực tiếp dẫn đến tổng chi phí hệ thống tăng lên đáng kể.

Jinko Tiger Pro thiết kế để tương thích với lựa chọn cáp tốt nhất 1

Các tấm pin hiệu quả cao của Tiger Pro được thiết kế để tương thích với lựa chọn cáp tốt nhất, mang lại tổn hao cáp thấp hơn để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và LCOE thấp hơn.