JinkoSolar cho Cell pin N-type với hiệu suất chuyển đổi 24,90%

JinkoSolar đã thiết lập hiệu suất chuyển đổi kỷ lục mới là 24,90% cho cell silicon đơn tinh thể TOPCon loại N đã được xác minh độc lập bởi Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời ở Hamelin (ISFH), Đức.

Thành viên hàng đầu của ‘Solar Module Super League’ (SMSL) – JinkoSolar đã thiết lập hiệu suất chuyển đổi kỷ lục mới là 24,90% cho cell silicon đơn tinh thể TOPCon loại N đã được xác minh độc lập bởi Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời ở Hamelin (ISFH), Nước Đức.

JinkoSolar trước đó đã đạt được hiệu suất chuyển đổi pin mặt trời kỷ lục là 24,79% cho pin TOPCon loại N của mình, cũng được ISFH xác minh vào tháng 6 năm 2020.

Jin Hao, CTO của JinkoSolar cho biết, “Trong tương lai, JinkoSolar sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò thúc đẩy thay đổi ngành, tập trung vào việc cải tiến nhanh chóng các sản phẩm PV với công nghệ tiên tiến của chúng tôi để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp quang điện. ”

Vào tháng 1 năm 2019, JinkoSolar đã báo cáo hiệu suất chuyển đổi 24,2% cho tế bào TOPCon N-type diện tích lớn đã được Trung tâm Kiểm tra Chất lượng Hệ thống Điện gió và Quang điện tại Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS) xác minh.

Thành viên SMSL đã nêu bật những tiến bộ không ngừng của thiết kế HOT cell, dựa trên công nghệ tiếp xúc thụ động, triển khai pha tạp chọn lọc và công nghệ in dòng mịn tiên tiến, cùng những cải tiến khác.

JinkoSolar cho pin mặt trời N-type với hiệu suất chuyển đổi 24,90%

Để đạt được kỷ lục hiệu suất chuyển đổi 24,90% mới nhất, JinkoSolar lưu ý việc sử dụng ‘chất nền CZ mono-Si chất lượng cao’ cũng như quy trình ‘khuếch tán nâng cao’ với ‘chất pha tạp hoạt hóa cao’ và ‘thụ động bề mặt chất lượng cao .

JinkoSolar cũng lưu ý việc sử dụng các công nghệ tiếp xúc thụ động dẫn điện cao và một loạt công nghệ cải tiến và [các] nâng cấp vật liệu cũng được tích hợp vào tế bào.

JinkoSolar cho pin mặt trời N-type với hiệu suất chuyển đổi 24,90% 1

Để biết thêm chi tiết nhiều hơn về thương hiệu này cũng như cấp nhật những những model sản phẩm tiên tiến nhất, truy cập website: https://givasolar-jinko.vn