JinkoSolar cung cấp 135MW mô-đun hai mặt Tiger Pro cho dự án nông nghiệp năng lượng mặt trời lớn nhất

JinkoSolar đã thông báo rằng công ty đã đã cung cấp 135MW mô-đun hai mặt Tiger Pro của mình cho một trong những dự án nông nghiệp năng lượng mặt trời lớn nhất do China Resources Power Corp., ở Qingyuan, tỉnh Quảng Đông. Mô-đun hai mặt Tiger Pro của JinkoSolar với công suất định mức là 540Wp đã ngày càng được công nhận là một phương tiện đầy hứa hẹn để tích hợp nông nghiệp và thu hoạch năng lượng mặt trời, mang lại hiệu suất phát điện tuyệt vời và tác động tích cực đến sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng.

Sự thành công của dự án này đã khẳng định rằng giá trị của sự chung sống của nông nghiệp và năng lượng tái tạo được tối đa hóa bằng cách sử dụng mô-đun hai mặt Tiger Pro của JinkoSolar nhờ hiệu quả cao, tính hai mặt cao, tác động che bóng tối thiểu, môi trường canh tác ít ánh sáng hơn và cây trồng- suy thoái cảm ứng. Dự án đóng vai trò là một mô hình cho việc áp dụng rộng rãi hơn các mô-đun hai mặt bền trong nhiều loại lắp đặt trên mặt đất.